Skip to content
zijkant

Verken de Pinas

Een wandeling over het schip

(Klik op het icoon om te starten. Het programma opent in een nieuw tabblad, lees hier gerust verder terwijl deze laadt)

(Klik hier voor de Engelse versie)

12. pinas kopie

Verkenning

(Opent in nieuw tabblad, lees hier gerust verder terwijl het programma laadt)

Hoewel de vormgeving van dit onderdeel van het WitsenScheepsbouw programma sterk gebaseerd is op de game wereld is bewust niet geprobeerd het inwendige nadrukkelijk ‘echt’ te laten lijken. Zo zijn masten en ra’s wel naar de maten in Witsens boek gemaakt, maar ze zijn niet voorzien van touwwerk en zeilen. Waar het hier om gaat is de constructie van het schip en de wijze waarop die werd gebouwd. Daardoor lijken sommige onderdelen ietwat gestyleerd en te scherp gedefineerd. Wij hebben geprobeerd de gebruiker een beeld te verschaffen van het uit- en inwendige van het schip, zonder ons te buiten te gaan aan romantische onderdelen van de inrichting, behalve waar de maten daarvan uitdrukkelijk door Witsen zijn gegeven.

12. pinas kopie

De 17e eeuwse Pinas

Een pinas was een gewapende koopvaarder met een platte achterspiegel, drie masten en een boegspriet. Het was het belangrijkste handelsschip voor de vaart binnen Europa en Noord-Afrika, maar ook op de vaart naar Noord-Amerika en de Caraiben werd (met name door de WIC) van het type gebruik gemaakt. Ook de VOC voer met pinassen als retourschepen, al waren die wel op de lange reis naar Indie aangepast wat grootte, bewapening en dimensies betreft. De pinas is bekend als het iconische beeld van het 17de-eeuwse schip met zijn bollende zeilen, wapperende vlaggen en dreigende kanonslopen uit de geschutspoorten.

witsen_desktop

Niet geschikt voor mobiel